Gerek takım sporları gerekse bireysel sporlarda sezon hazırlığı olarak bilinen genel dayanıklılık ve genel kuvvet kazanma anlamına gelen ve sezon içerisinde branşa özgü yapılacak yüklenme çalışmalarında verimi artırabilmek için yapılan çalışmalardır. Tüm sporların temelinde dayanıklılık ve kuvvetin var olduğu gerçeği bazı deneyimler sonucunda ve çeşitli bilimsel araştırmalar neticesinde herkes tarafından kabul gören bir doğru haline gelmiştir. Burada gözden kaçırılan bazı ayrıntılar üzerinde duracak olursak sezon hazırlık çalışmalarında takım sporlarında bazı ölçümlerin yapılmadan tüm takım sporcularının özellikleri eşit kabul edilerek yola çıkılmasıdır. Sezon hazırlık çalışmalarına başlamadan önce sporcuların vo2 max değerlerinin ve maksimal kuvvetlerinin tespit edilmeden çalışmaları gereken aerobik eşiği ve temel kuvvet yükünü belirlemeden gelişigüzel yapılmaya başlanması tam anlamıyla sezonda hedeflenen başarı tesadüfi bir hale getirmektedir.

Aerobik dönem olarak’ ta bilinen sezon hazırlığındaki asıl amaç her sporcunun bireysel olarak oksijen kullanım kapasitesini ve genel kuvvetini artırarak antrenman alt yapısını tamamlamaktır. Ancak yapılan aerobik koşular bireysel oksijen kullanım kapasiteleri hesaplanmadan yapılmadığı için sporcu istenilen miyeglobin zenginliğine erişemeyecek dolayısıyla yapılan çalışma onun için genel hazırlıktan daha fazlası anlamına geleceği için sezona girince yapılacak special antrenmanlarda istenilen verim alınamayacak ve yapılacak aşırı yüklenmeye bağlı olarak sürantrene olacak veya çeşitli bölgelerinde sakatlıklar yaşaması kaçınılmaz olacaktır.

Sezon hazırlıkları oldukça sabırlı ve dikkatli olarak yapılması gerekmektedir. Sporcunun vo2 max değerinin alınabileceği fiziki şartların mümkün olmaması durumunda ise yapılacak çalışmanın şiddetini belirlemek için karvonen metodu kullanılarak ideal nabız belirlenmeli ve geliştirilmesi hedeflenen özelliğin ötesine geçecek çalışmalarda sabırla kaçınılmalıdır. Bu sabır gösterilemediği için profesyonel sporcularda bile sezon başında yaşanan ciddi sakatlıklarla karşılaşıldığını ve sezon için hedeflenen performansın çok uzağında kalındığı açık bir şekilde görülmektedir. Sezonun ilk 5-6 haftasındaki maçları kazanmanın takımı şampiyon ilan etmediği gibi sezon ortasında sporcunun PB yapması da sezon sonundaki hedef yarışta ona istediği dereceyi kesin olarak getireceği anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle gerek takım gerekse bireysel sporcularda bireysel özellikler gözden kaçırılmadan temel motorik özellikler bilimsel olarak büyük bir özenle yapılmalı ve geliştirilmesi hedeflenen özellikler kademeli olarak ve her bir özellik birbiri paralelinde geliştirilmelidir.

Sezon hazırlığı aşamasındaki çalışmalar istenildiği ölçüde yapılabilir ise sezon içeriisnde sporcuların eksik özellikleri üzerine daha fazla yüklenme yapılabildiği ve herhangi bir sakatlık ve sürantrene yaşamadığı net bir şekilde görülecektir. Ve unutulmamalıdır ki bir sporcunun çabukluk,patlayıcılık,maksimal sürat gibi bir motorik özelliğinde eksiklik var ise bu eksiklik sadece kuvvet, çabukluk ve maksimal sürat çalışmaları ile ilgili yazan tek düze çalışmaları yaparak asla geliştirilemez. Öncelikle sporcunun mevcut antrenman yapabilme kapasitesi artırılmalı kazanılan genel kuvvet maksiml kuvvete kazanılan dayanıklılık anaerobik çalışmalara alt yapı oluşturur hale getirilmelidir. Tüm bunların paralelinde sporcunun kazandığı maksimal kuvvet ve anaerobik eşiği yapılacak pliometrik çalışmalar ve special kuvvet ve koşu çalışmaları ile maksimal süratin, çabukluğun ve patlayıcı kuvvetin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde yapacağınız çalışmaların performansınıza bir yararının olmayacağı gibi çalışmalarınızı değişen ve gelişen bilim ışığında yapmadığınız sürece biliminde sizin için yapacağı bir şey olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki başarıda başarısızlıkta sadece sizin bir işin nasıl yapılacağını bilmeniz veya bilmemeniz ile doğru orantılıdır.