Sürat yeteneği her ne kadar genetik özelliklere dayanıyor olsa da sadece genetik olarak uygun olunması ve sürat, kuvvet, çabukluk, dayanıklılık gibi özelliklerden birisinin üst düzeyde olması iyi bir sprinter olacağı anlamı taşımamakla birlikte genetik olarak belirtilen özelliklerden herhangi birinin normalin üzerinde olmaması da o sporcu adayının sprinter olamayacağı anlamına gelmemektedir.

               Sürat çok yönlü karmaşık sabırlı ve doğru bir çalışma sisteminin bütünüdür. Sadece kuvvet ve sürat çalışarak sprinter olunamayacağı gibi sadece yazılı kaynaklardan elde edilen ve ezberlenen antrenman bilgisi bilgileri ile de sprinter yetişmez yetiştirilemez. İnsan anatomisi ve fizyolojisi konusunda kendini yetiştirmeyen hiçbir antrenör biri diğerinin kopyası olan basmakalıp antrenman modellerini uygulamaktan öteye geçemeyecektir. Her şeyden önce sporcunun özelliklerinin doğru tespit edilmesi ve eksik yönlerinin antrenman planlaması yapılmadan önce bilinmesi gerekir. Birden fazla aynı dereceyi koşan atletin bile tüm özellikleri eşit olamayacağından dolayı planlanacak antrenmanın içeriği ve çeşitlendirmesinin de aynı olması ve eşit gelişim elde edilmesi beklenmemelidir. Antrenmanın olmazsa olmazı bireysellik ilkesine uygun bir şekilde her sporcunun kendi özelliklerine göre antrenman planlaması yapılmalı ve planlanan çalışma belirli aralıklarla test edilerek devam etmelidir. Programda yapılan bir hata  sporcunun programın akışı içerisinde hem lokal hem genel yorgunluğu gözlenmeli ve gerek lokal gerekse genel olarak programa müdahalede bulunulmalı ve yapılan çalışmanın amacının dışına çıkmasına izin verilmemelidir. Gerek genel hazırlık gerek özel hazırlık gerekse antrenman döneminde yapılan çalışmaların birbiri ile doğru bir şekilde ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

               Sürat koşularında etkili bir sezon periyotlaması yapabilmek için çeşitlendirilen antrenman içerikleri hazırlanırken antrenman yaşı,cinsiyet,sporcunun yorgunluk durumu,benzer çalışmalar arasındaki uyum ve sporcunun iki antrenman arasındaki toparlanma süresinin yeterli olup olmadığı gibi makro ve mikro sebepler göz önünde bulundurmak gerekmektedir.