Sürat temel ve yardımcı motorik özelliklerin birlikte geliştirilmesi ile geliştirilen bir özelliktir. Toplumda doğru bilinen yanlışların aksine insan fizyolojisinde tek bir enerji sisteminin antrene edilip diğer enerji sistemlerinin kullanılmaması veya yok sayılmasının mümkün olmadığı gibi fiziksel olarak da tek bir özelliğin diğer özelliklerden bağımsız antrene edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bir makro döngü için hedeflenen zirve derecesine erişebilmek için bir önceki sezonun makro döngü, mezo döngü değerleri ve adaptasyon süreleri incelenmeli ve yeni makro döngü planlaması bu bilgiler ışığında yapılmalıdır. Planlanan makro döngü içerisinde her mezo döngü antrenman gelişimini ve adaptasyonunu test eder bir yapıda olmalıdır.

               Sporcunun eksik olan özellikleri doğru tespit edilmeli bu eksiklerin giderilmesi noktasında antrenman çeşitliliğine gidilmeli ve ortaya çıkan sonuçlar her mezo döngü sonunda test edilmelidir. Ortaya çıkan sonuçların istenilenin uzağında kalması durumunda antrenman içerikleri tekrar gözden geçirilmeli ve bir sonraki mezo döngü buna uygun olarak planlanmalıdır. Eksiklik giderilmeden bir üst aşamaya geçilmemelidir.

               Müsabaka dönemi çalışmalarında süper kompenizasyonun sağlanabilmesi için yük azaltımında sporcunun özelliğine uygun bir strateji belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Müsabaka dönemi çok hassas bir dönem olduğundan daha iyisi olsun diye duygusal davranarak sporcunun performansı riske edilmemeli ve sakatlık riski minimize edilmelidir. Tekrar yüklenme yöntemli çalışmalarda fazla tamlama protokolüne uygun verilerin elde edilememesi durumunda antrenmana devam edilmemeli veriler sapma değerlerinin uzağında kaldığı noktada antrenman kesilmelidir.

mkucuk 7 Şubat 2019

Comments are closed.